Årsmøter

Arkiv

Kategorier

Årsmøter

Årsmøte 2018 – torsdag 26.4 kl. 17.00 i A-spissen, Oslo Konserthus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAST NED HELE ÅRSBERETNINGEN HER

Revisors beretning 2017 Oslo Filharmoniens venner

REGNSKAP FOR OSLO-FILHARMONIENS VENNER 2017

 

 

 

 

 

Årsmøte 2017

Agenda 2017b

 

Årsberetning 2016 Oslo-Filharmoniens VennerRegnskap OFV 2016Valgkomiteens innstilling 2017

 

VedtektendringerRevisor

Protokoll fra Årsmøtet 2016

Klikk på bildet for å lese hele årsberetningen

Klikk på bildet for å lese hele protokollen.

Årsmøte 2016

Innkalling årsmøte2016

BILLETTER TIL KONSERTEN OG PÅFØLGENDE ETTERSPILL BESTILLER DU HER

Billetter kan også kjøpes i Konserthusets billettsalg eller i LAWO-butikken, Haakon VII’s gate 2.

OFV Arsberetning 2015

KLikk på bildet for å lese årsberetningen

Klikk på bildet for å lese regnskapet

Klikk på bildet for å lese regnskapet

 

revisjonsberetning 2015 Oslo filharmoniens venner

revisjonsberetning 2015 Oslo filharmoniens venner

Valgkomiteens innstilling 2016

Forslag til vedtektsendring

 

Årsmøte 2015

Årsmøte med bl.a. valg til representanter til Oslo-Filharmoniens styre ble avholdt onsdag 22. april 2015 kl. 17.30 i A-spissen i Konserthuset.

 

Klikk på bildet for å lese hele protokollen

Side 1

 

Side 2

Side 2

Side 3

Side 3

Innkalling årsmøte 2015 nett

OFV Årsberetning 2014

Klikk for å lese hele årsberetningen

OFV - Årsregnskap 2015

Klikk for å se hele regnskapet

Noter til regnskapet

Revisjon

Klikk på bildet for å lese hele revisjonsberetningen

VALGKOMITEENS INNSTILLING:

 

Årsmøte 2014

Ordinært årsmøte ble avholdt torsdag 10. april 2014 i Oslo Konserthus.

Årsmøterapportør Per-Johan B. Bogerud skriver:

2013 et godt år for Oslo-Filharmoniens Venner (OFV)

10. april 2014 var tid for å kaste et tilbakeblikk på virksomheten i Oslo-Filharmoniens Venner i 2013. OFV-lederen, Tor Einar Stien Thorvaldsen, uttrykte under åpningen av årsmøtet glede over at så mange som henimot 35 medlemmer hadde møtt opp.

DSC00904

Lydhøre medlemmer følger med på OFV-lederens punkt for punkt gjennomgåelse av Venneforeningens årsberetning 2013. Thor Einar Stien Thorvaldsen i høyre bildekant.

Antall årsmøtedeltakere tenderte mot rekord! Da forsamlingen hadde godkjent årsmøtets innkalling og dagsorden, gjennomgikk lederen årsberetningen for 2013 punkt for punkt. Han viste til at den var blitt lagt ut på foreningens hjemmeside og antok at medlemmene på forhånd hadde gjort seg kjent med innholdet. Han nøyde seg derfor med bare å referere punktene og svarte på spørsmål.

DSC00905

OFV’s styremedlem Margit Fuglesang førte protokollen fra årsmøtet som ble ledet av styreleder Thor Einar Stien Thorvaldsen.

Under Aktiviteter ble det pekt på at medlemsbladet ALLEGRO har en viktig funksjon som ledd i OFV’s interne kommunikasjon. Etter at Venneforeningen sommeren 2013 fikk på plass en internettside – også benevnt hjemmeside – er interninformasjonen blitt styrket, under forutsetning av at medlemmene er kjent med at denne siden eksisterer og at de via denne holder seg orientert om kunngjøringer og reportasjer om virksomheten.

Interessen for turnéreiser der medlemmer følger OFO til konserter i utlandet, er jevnt over stor (Berlin 50 medlemmer og London 35 medlemmer). Vennekonserten 01.02. med konsertant fremførelse av Richard Wagners «Den flygende hollender» i Oslo Konserthus ble mottatt meed stor intyeresse, etterfulgt av et vennetreff i Glasshuset over konserthusets foyer. Her deltok ca. 100 venner med ledsagere.

Venneforeningens salgsdisk i Konserthusets foyer er populær. Her får medlemmene rabatt på CD’er og DVD’er. Særlig strykende går salget når solister og dirigenter stiller opp for å signere.

DSC00906

Oslo-Filharmoniens adm. direktør, Ingrid Røynesdal, holdt en meget engasjert orientering om OFO’s virksomhet.

Etter årsmøtets formelle del, orienterte Ingrid Røynesdal, adm. direktør i Oslo-Filharmonien, om virksomheten. Hun var særlig opptatt av at OFO skal være en merkevare! For å nå dette målet, må vi jobbe enda mer strukturert, fremhevet hun.

* * *

Protokoll 2014 - a

 

 

 

Innkalling 2014

Valgkomitéens innstilling er sendt alle medlemmer sammen med Allegro nr. 63.

Klikk på feltet for å lese årsberetningen

 

OFV-årsregnskap2013

Klikk på feltet for å lese årsregnskapet

 

Revisor

Revisors beretning – Klikk på feltet for å lese beretningen

Årsmøtet 2013

Ordinært årsmøte ble avholdt torsdag 11. april 2013 i Oslo Konserthus.

Administrerende direktør i Oslo-Filharmonien innledet med en orientering og styreleder Tor Einar Stien Thorvaldsen ledet årsmøtet.

Styrets årsberetning for 2012 kan du laste ned her:

OFV Årsberetning 2012

– og protokollen fra årsmøtet her:

Protokoll for Årsmøtet 2013