Historien

Arkiv

Kategorier

Historien

Oslo-Filharmoniens venners historie

 

Kort historikk om Oslo-Filharmoniens Venner.

(Vil du lese hele historien, se under)

Oslo-Filharmoniens Venner ble stiftet i januar 1952 med Ernst Hodneland som viktig pådriver og første styreleder.

De første 30 årene bidro OFV hovedsakelig til store konsertprosjekter med internasjonalt kjente dirigenter og/eller solister, innspillinger og turnévirksomhet.

I 1980-årene ble orkesterutvidelsen en hovedsak.  I 1979 besto orkesteret av 79 musikere, men målet var minimum 106 – dvs. full symfonisk besetning.  Med egne midler og egen innsamling (Aksjon -81) finansierte OFV gjennom flere år faste stillinger i orkesteret.  Midler fra OFV var også finansieringsgrunnlag for mange turnéer og innspillinger, for eksempel Tsjaikovskij-serien for Chandos, som ble orkesterets store gjennombrudd på verdensbasis.

Venneforeningen har de siste 20 årene gitt støtte til konserter, til videreutdannelse av musikere, til innkjøp av instrumenter, til plateinnspillinger og til stipend til individuelle musikere.  Andre store økonomiske bidrag er støtte til akustikkforbedringen i Oslo Konserthus, pausesignalet (klaviaturklokkespill), konsertantrekk til musikerne, profilering av orkesteret og i 2013 direkteoverføring av konsert (Verdis Requiem) til kinoer over hele landet.

Styreledere i Oslo-Filharmoniens Venner

Ernst Hodneland  1952-1973

Nicolai A. Andresen  1973-1997

Biørn B. Biørnstad  1997-1999

Elisabeth Wiser  1999-2004

Leif B. Bjørnstad  2004-2008

Tor Einar Stien Thorvaldsen 2008-

 

Oslo-Filharmoniens Venner – de første 60 årene

05.12.2011/Margit Fuglesang

Oslo-Filharmoniens Venner (OFV) ble konstituert (som Filharmonisk Selskaps Venner) den 7. januar 1952 med følgende styre: Ernst Hodneland (styreleder), Eva Andresen, Ragnhild Janicke, Olaf T. Messelt, Willi Midelfart, S.A. Solberg og Else Werring.  Oppslutningen var overveldende.  Allerede første året bidro foreningen økonomisk til orkesterets første turné i Nord-Norge og til ungdomskonsertene.

Ett av formålene var ”å sette Filharmonisk Selskap i stand til å engasjere berømte dirigenter og solister i de tilfeller hvor utgiftene ikke kan bæres innen selskapets vanlige rammer.”  De første 30 årene bidro OFV hovedsakelig til store konsertprosjekter med internasjonalt kjente dirigenter og/eller solister, innspillinger og turnévirksomhet.

Da orkesteret tidlig i 1980-årene begynte sin store internasjonale løpebane, fantes det ingen offentlige midler til dette.  Frem til 1990, da Hydro ble enesponsor for Oslo-Filharmonien, var midler fra foreningen finansieringsgrunnlaget for mange turné- og plateprosjekter som for eksempel Tchaikovsky-serien for Chandos, som ble orkesterets store internasjonale gjennombrudd.

To tiltak i 1980-årene fortjener egen omtale:

Aksjon -81

Formålet var å skaffe midler for å utvide orkesteret til det ønskede antall på 90 musikere etter at Konserthuset var tatt i bruk.  Regnskapet dokumenterer generøse bidrag fra næringslivet og enkeltpersoner.  OFV finansierte gjennom flere år faste stillinger i orkesteret.  Dette medførte at Kulturdepartementet ga ekstrabevilgning til faste musikere slik at full besetning kom på plass tidligere enn forventet.  I årene 1984-1988 bidro Aksjon -81 med kr. 971.000 til orkesteret.

Jubileumsfondet

I 1987 tok Bibbi Bøhn initiativ til et lotteri.  Resultatet (med renter) var i 1989 kr. 750.000.  Styret plusset på kr. 250.000 slik at Filharmonisk Selskap fikk overrakt kr. 1 million på sin 70-års jubileumskonsert (1989).  I 2003 ble fondet tilbakeført og bestyres nå av Venneforeningen.

Venneforeningen har de siste 20 årene støttet konserter, videreutdannelse av musikere, innkjøp av instrumenter, plateinnspillinger og utdelt stipend til individuelle musikere.  Andre store økonomiske bidrag er støtte til akustikkforbedringen i Oslo Konserthus, pausesignalet (klaviaturklokkespill) og konsertantrekk til musikerne.

Mariss Jansons

Perioden med Mariss Jansons som sjefsdirigent (1979-2002) var en blomstringstid for OFV.  Han inspirerte styret og medlemmene, var aktiv deltager på mange vennetreff og tok også selv initiativ til arrangementer.  I denne perioden vokste medlemstallet jevnt, og de siste årene i Jansons periode lå medlemstallet på rundt 2000.  Det var høyt aktivitetsnivå og store bidrag til orkesteret. Et synlig bevis på begeistringen for Mariss Jansons er bysten av ham som var foreningens gave til OFOs 70 års jubileum.  Bysten står i foajéen i Oslo Konserthus.

Kommunikasjon med medlemmene  –  Allegro

Fra starten fikk medlemmene ”cirkulærer” med relevant informasjon. Fra 1986 hadde OFV en egen spalte i Filharmonisk Selskaps publikasjoner (Konsert Nytt/

Filharmonien/ Resonans).  Fra 1998 utga vi vårt eget blad Allegro med Biørn Biørnstad som redaktør – i begynnelsen med god hjelp av Marit Gaasland i Oslo-Filharmonien.  I desember 1999 overtok Elisabeth Wiser som redaktør, og i 2005 ble hun etterfulgt av Erle Moestue Bugge.  Ved årsskiftet 2011/2012 sitter Liv Hegna i redaktørstolen.

Fra 1995 fikk vi en side på Oslo-Filharmoniens nettside.  I 2011 arbeides det med å etablere egen nettside.

Ambassade-, salong- eller vennekonserter (kjært barn har mange navn)

I perioden 1990 – 2007 arrangerte Genevieve Jones flere ganger i sesongen de meget populære konsertene.  I 2007 overtok Liss R. Laan ansvaret for disse arrangementene som alltid er fulltegnet. 

Reiser

I perioden 1986-2002 ble det hvert år arrangert reiser – for å følge orkesterets turnéer eller for andre musikalske opplevelser.  Reisene var i regi av Ellen og Are von der Lippe i mange år, og senere overtok Sabra Tours v/Leif Eriksen.  Denne aktiviteten er tatt opp igjen i 2011.

Salgsdisk/Vennehjørne

I 1986 etablertes en egen informasjonsskranke for Venneforeningen i Konserthuset.  Her ble det solgt profileringsartikler og plater.  1991-1998 var det et ”vennehjørne” i foajéen hvor medlemmer kunne møtes.  I dag er Venneforeningen ansvarlig for salgsdisken og får inntektene herfra.  Medlemmer får rabatt på kjøp.  Her arrangeres også signering av CDer av gjestende solister og dirigenter.

Valg til Oslo-Filharmoniens styre

I 2007 overtok OFV valget av abonnentenes representanter i styret til Oslo-Filharmonien.  Tidligere ble dette valget foretatt av Rådet i Oslo-Filharmonien.

Styreledere

Ernst Hodneland (1952-1973)

Nicolai A. Andresen (1973-1997)

Biørn B. Biørnstad (1997-1999)

Elisabeth Wiser (1999-2004)

Leif B. Bjørnstad (2004-2008)

Tor Einar Stien Thorvaldsen (2008-  )

Mange flere personer kunne/burde vært navngitt.  Den frivillige innsatsen i Venneforeningens regi opp gjennom årene har vært allsidig og omfattende.