Styret

Arkiv

Kategorier

Styret

Styret

Ane Wadd-Oseth, styreleder

Ingvild Glimsdal, nestleder

Niels Aschehoug

Jacob Berger

Torill Hansen Birkedal

Liss R. Laan

Tove Magnus

Merete Kjølberg Solum

 

 

Nytt styre i Venneforeningen

Oslo-Filmarmoniens venner avholdt årsmøte torsdag 6. april.

Margit Fuglesang og Maria Fosse gikk ut av styret og inn ble valgt Niels Aschehoug og Merete Kjølberg Solum.

Niels Ascehoug har siden 1986 vært ansatt som fiolinist i Oslo-Filharmonien. Han har sin utdanning fra Norges musikkhøgskole og Guildhall School of Music i London.

Merete Kjølberg Solum har utdannelse innen mediekommunikasjon, med vekt på
digital markedsføring. Hun arbeider med digitale og sosiale medier for venneforeningen og bidrar som journalist i Allegro.

Som abonnentenes representanter til Oslo-Filharmoniens styre ble Nils M. Apeland gjenvalgt som styremedlem og Ane Wadd-Oseth innvalgt som ny nestleder.  Nytt varamedlem er Torill H. Birkedal.

Årsmøteprotokollen legges om ikke lenge ut på hjemmesiden vår.