Niels Aschehoug har vært fiolinist i 2.fiolingruppen i OFO siden 1986 og er hovedverneombud. Han har studert hos fiolinistene Bernhard Wilt, Wanda Sprus og bratsjisten Oddvar Mordal, alle ansatt i OFO, Norges Musikkhøgskole med Isaac Schuldman og masterstudier hos Prof. Detlef Hahn på Guildhall School of Music & Drama, London. Han er medlem av Barokkanerne og er opptatt av tidligmusikken. Han var ansatt som fiolinist ved Komische Oper, Berlin 1995−1996. Han er ofte veileder for stipendiater på gruppa og brenner for å skape interesse hos de unge, og dele erfaringer med dem.