Elisabeth Wiser kommer fra et musikalsk hjem i Bergen, har bodd i Sveits for å lære fransk, i København hvor hun arbeidet med mote, i San Fransisco og i Syd-Frankrike. I San-Fransisco var hun engasjert i operaen som vise-president for deres Development Council. Hun har også tidligere sittet i styret i OFV, i styret for Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse og Operaens Venner.