Harmonisk moll

Det skilles mellom harmonisk og melodisk mollskala. En harmonisk mollskala har et forhøyet 7. trinn. Det gir skalaen en tydelig ledetone. En harmonisk skala fra tonen A vil inkludere tonene A, H, C, D, E, F, G# og A. Uten denne forhøyete ledetonen (G#), ville vi fått en «ren» mollskala, eller en såkalt eolisk skala, som er en av kirketoneartene.

Den melodiske mollskalaen har forhøyet både 6. og 7. trinn, og en melodisk a-mollskala vil se slik ut: A, H, C, D, E, F#, G#, A. Når denne skalaen spilles nedadgående, er den helt lik den rene mollskalaen, det vil si uten de to forhøyete trinnene.

 

(Kilde: Ruud, Even: moll i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 21. mai 2024 fra https://snl.no/moll)

Få alltid siste nytt!

Abonner på vårt nyhetsbrev

og du vil få beskjed om nyheter, kommende arrangementer og andre tilbud til våre medlemmer.