Foto: Marco Borggreve

Oslo-filharmonien ber om din hjelp til sitt forbedringsarbeid!

Oslo-filharmonien arbeider kontinuerlig for å bli bedre, og de vil gjerne ha bistand fra bl.a. venneforeningen i dette arbeidet. I denne omgang søker de deltakere til dybdeintervjuer og fokusgrupper. Styret i Oslo-filharmoniens Venner støtter helhjertet opp om dette arbeidet, og oppfordrer medlemmer og andre til å delta. Du kan lese mer nedenfor.

Hjelp Oslo-filharmonien med å bli enda bedre!

Vi i Oslo-filharmonien står midt i en tid med spennende endringer og nyutviklinger. Vi har for nylig budt vår nye direktør velkommen, og arbeidet med det nye konserthuset er påbegynt.

Vi er også på en reise til å bli enda mer publikumsorientert. Derfor har vi for nylig inngått et samarbeid med EGGS Design, en del av Sopra Steria, og igangsatt et prosjekt dedikert til å bedre forstå og komme nærmere vårt publikum – både dere som har vært med oss gjennom mange konserter og dere som har vært på besøk få eller bare en gang.

Derfor søker vi nå deltakere til dybdeintervjuer og fokusgrupper som vil utforske ditt forhold til klassisk musikk, samt dine opplevelser som gjest hos Oslo-filharmonien. Enten du har vært hos enn en gang eller mange ganger, så er dine opplevelser og tanker viktige for oss.

Vi ønsker å prate med at variert utvalg av publikummer og personer, som liker klassisk musikk og liknende kulturtilbud. Resultatene av innsikten fra intervjuene og prosjektarbeidet vil inngå i en rapport som utarbeides av EGGS, en del av Sopra Steria, og overleveres til Oslo-filharmonien. Leveransen vil Oslo-filharmonien bruke i fremtidig utvikling av programmer, strategier, tilbud og tjenester.

Som takk for at du stiller vil du få to billetter til en valgfri konsert hos oss.

Praktisk om intervjuene:

  • Intervjuene gjennomføres av to designere fra EGGS, en del av Sopra Steria. Prosjektleder er Joachim Svela (Creative Director, joachim.svela@eggsdesign.com) og prosjektdeltaker Signe Mikkelsen (Senior Design Researcher, signe.mikkelsen@soprasteria.com).

  • Varighet er mellom 60 – 90 minutter.

  • Intervjuet vil være enten et dybdeintervju eller et fokusgruppeintervju.

  • Intervjuet gjennomføres enten digitalt og fysisk, alt etter hva som passer best for deg: over video på Teams/Zoom eller fysisk hos enten Oslo-filharmonien i Haakon VIIs gate 2 i Oslo eller hos EGGS i Møllergata 4.

  • Alle intervjuer vil bli anonymisert og behandles i henhold til GDPR-lovgivningen. (Se vennligst vedlagte samtykkeskjema for mer informasjon).

Hva skal du gjøre hvis du vil delta?

  1. Les igjennom det samtykkeskrivet. Klikk her:  Samtykkeskjema_Morgendagens publikum_OFO.

  2. Om du har lyst å delta, melder du deg da på via dette skjemaet: https://forms.office.com/e/JFr9ZCRPSm

  3. Om du blir valgt til intervju, tar vi kontakt for å avtale et tidspunkt og sted som passer for deg.

  4. I intervjuet vil vi igjen gå gjennom samtykkeskjemaet med deg før vi begynner.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Hilsen Oslo-filharmonien

Bjørn Petter Ulvær

Få alltid siste nytt!

Abonner på vårt nyhetsbrev

og du vil få beskjed om nyheter, kommende arrangementer og andre tilbud til våre medlemmer. 

Få alltid siste nytt!

Abonner på vårt nyhetsbrev

og du vil få beskjed om nyheter, kommende arrangementer og gode tilbud.