Her er resultatene fra medlemsundersøkelsen!

Tidligere i år gjennomførte vi en undersøkelse blant medlemmene i Oslo-filharmoniens Venner. Og vi lovte å informere om resultatene. Her kommer de viktigste resultatene fra undersøkelsen.

Litt om medlemmene

En tredjedel av medlemmene er under 70 år, en tredjedel i 70-årene og en tredjedel i 80-årene. Dette gir en gjennomsnittsalder på 72 år. Men særdeles spreke for sin alder! 58% er kvinner, 42% menn.

Andre analyser har vist at gjennomsnittsmedlemmet i Oslo-filharmoniens Venner er medlem i 13 år. 64% av medlemmene har et abonnement, og Sølvserien er det vanlige abonnementet (20%).

62% av medlemmene er bosatt i Oslo, og i tillegg bor 26% i en av nabokommunene til Oslo. Resten bor andre steder.

Hvorfor medlem?

92% av medlemmene er med i OFV for å støtte Oslo-filharmonien. Det synes vi er  et veldig positivt  resultat, og viser at vi har bred støtte for å bruke midler som kommer orkesteret til gode.

44% er med for å få mer kunnskap om Oslo-filharmonien. Det understreker igjen at det er interessen for orkesteret som driver medlemskapet. Vi vil derfor i tiden som kommer skrive enda mer om orkesteret i Nyhetsbloggen Allegro på nettsiden vår. Det er interessant å registrere at de under 50 år, er mer interessert i «rimelige og gunstige konsertbilletter» (53%) og «treffe andre med samme interesse» (47%) enn de eldre medlemmene.

Tilfredshet med medlemskapet

Medlemmene er veldig godt fornøyd med måten venneforeningen drives på. 85% er svært eller ganske godt fornøyd. Praktisk talt ingen er direkte misfornøyd. Mange skriver at

 • «Dere gjør en kjempejobb»,
 • «Venneforeningen bidrar positivt til orkesterets ve og vel»,
 • «Det kjennes godt å være medlem. Dere er flinke»,
 • «Synes dere er veldig flinke! Vi setter spesielt pris på å få møte musikerne»,
 • «Forsett med de fine nyhetsbrevene!»,
 • «Takk for jobben dere gjør!»
 • «Jeg er medlem fordi jeg synes foreningen gjør en ypperlig jobb med mange interessante tilbud som jeg håper jeg skal få bedre anledning til å benytte meg av efter hvert».

Kjennskap til og bruk av medlemstilbudet

De aller fleste kjenner til venneforeningens medlemstilbud. Vennetreffene med instrumentgruppene, de åpne prøvene og ambassadekonsertene er mest kjent, med rundt 80% eller høyere kjennskap.  Dårligst kjent er Facebook- og Instagramsiden vår (28% og 7%). Men Instagram-siden er først og fremst orientert mot de unge, og Facebooksiden og Instagramsiden er kjent blant hhv. 40% og 20% av de som er under 50 år. Tilbudet om forhåndskjøp av billetter og gratis bytte av billetter kunne vært bedre kjent, begge deler er kjent av 50-60% av medlemmene. Dette vil styret prøve å gjøre noe med. 

Nettsiden, ofvenner.no, er det medlemstilbudet som er klart mest brukt av medlemmene (41% bruker nettsiden), fulgt av tilbudet om gratis bytte av abonnementsbilletter (32%) og forhåndskjøp av billetter (27%).

Interesse for nye medlemstilbud

Medlemmene har generelt høy interesse for andre kulturtilbud, som konserter andre steder, teater og kunst. Derfor kommer medlemsrabatter i Operaen, på kammerkonserter, i Nationaltheatret, i Nasjonalmuseet, på Sentralen osv. høyt opp på ønskelisten.

Også omvisninger på museer og gallerier er populært. I tillegg er medlemslunsjer interessant for mange, i alt 60%. Medlemmer under 50 år er mye mer interessert i medlemsrabatter og omvisninger enn andre medlemmer.

Styret i venneforeningen arbeider fortiden med å realisere flere av disse idéene. Følg med!

Spørsmål og kommentarer

 • «Det bør være bedre annonsering av åpne prøver». Det har vi tatt til oss og begynt å gjøre. Det var 75 på Blomstedt-prøve i april!
 • «Jeg har fått mange avslag (fordi det er fullt) for både konserter og turnereiser. Veldig irriterende!» Det har vi stor forståelse for. Problemet er at ambassader, Bogstad Gård og de fleste andre steder vi kan arrangere konserter gratis, har begrenset plass.
 • «Styret bør være mer synlig». Vi skal sørge for å presentere styret bedre ved hver sesongstart.
 • «Kunne det være vennetreff med musikere også etter sølvserien?». Ja, dette er et godt poeng. Vi skal prøve å spre dem bedre neste sesong. Men det er ikke så lett, siden instrumenttreffet må passe med konsertens repertoar og hvilke musikere som har anledning.
 • «Jeg synes mange av konsertene dere arrangerer er altfor dyre». Vi kan være enige i det. Dette er fordi musikerne, som gir oss de fantastiske opplevelsene, selvsagt skal ha betalt for at de stiller opp.  Hvis det i tillegg er en antallsbegrensning, blir kostnaden for hver billett delt på færre tilhørere. Venneforeningen tjener ikke penger på konsertene.

Og til slutt: en stor takk til alle dere som deltok på undersøkelsen!

 

Bjørn Petter Ulvær

Få alltid siste nytt!

Abonner på vårt nyhetsbrev

og du vil få beskjed om nyheter, kommende arrangementer og andre tilbud til våre medlemmer. 

Få alltid siste nytt!

Abonner på vårt nyhetsbrev

og du vil få beskjed om nyheter, kommende arrangementer og gode tilbud.