Vi minner om årsmøte i Oslo-filharmoniens Venner 11. mai k. 17.00!

Vi minner om årsmøtet i Oslo-filharmoniens Venner , torsdag 11. mai 2023, klokken 17.00 i A-spissen i Konserthuset.

Til behandling foreligger følgende agenda:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av referent og to personer til å signere protokollen

3. Styrets beretning for 2022

4. Årsregnskap 2022 med revisors beretning

5. Fastsettelse av kontingent

6. Valg av styremedlemmer, valgkomite og revisor, og medlemmer til Oslo-Filharmoniens styre

7. Medlemmenes kvarter

 

Årsmøtedokumenter: OFV_a?rsberetning_2022_inklu dert_resultat_og_balanse

Revisors beretning: Uavhengig_revisors_beretning_-_2022_Oslo_Filharmoniens_venner_

Etter at det formelle årsmøtet er gjennomført, får vi besøk av Oslo-filharmoniens direktør Ingrid Røynesdal, som vil informere om status for planene om nytt konserthus.  I tillegg vil vi fortelle om resultatene fra vinterens medlemsundersøkelse.

Det serveres forfriskninger.

Vi er ferdige i god før Bak Notene!

Påmelding til post@ofvenner.no

Bjørn Petter Ulvær

Få alltid siste nytt!

Abonner på vårt nyhetsbrev

og du vil få beskjed om nyheter, kommende arrangementer og andre tilbud til våre medlemmer. 

Få alltid siste nytt!

Abonner på vårt nyhetsbrev

og du vil få beskjed om nyheter, kommende arrangementer og gode tilbud.