Vi minner om årsmøte i Oslo-filharmoniens Venner 11. mai k. 17.00!

Vi minner om årsmøtet i Oslo-filharmoniens Venner , torsdag 11. mai 2023, klokken 17.00 i A-spissen i Konserthuset.

Til behandling foreligger følgende agenda:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av referent og to personer til å signere protokollen

3. Styrets beretning for 2022

4. Årsregnskap 2022 med revisors beretning

5. Fastsettelse av kontingent

6. Valg av styremedlemmer, valgkomite og revisor, og medlemmer til Oslo-Filharmoniens styre

7. Medlemmenes kvarter

 

Årsmøtedokumenter: OFV_a?rsberetning_2022_inklu dert_resultat_og_balanse

Revisors beretning: Uavhengig_revisors_beretning_-_2022_Oslo_Filharmoniens_venner_

Etter at det formelle årsmøtet er gjennomført, får vi besøk av Oslo-filharmoniens direktør Ingrid Røynesdal, som vil informere om status for planene om nytt konserthus.  I tillegg vil vi fortelle om resultatene fra vinterens medlemsundersøkelse.

Det serveres forfriskninger.

Vi er ferdige i god før Bak Notene!

Påmelding til post@ofvenner.no

Bjørn Petter Ulvær

Få alltid siste nytt!

Abonner på vårt nyhetsbrev

og du vil få beskjed om nyheter, kommende arrangementer og gode tilbud.