Foto: John-Halvdan Halvorsen

Møt sist ansatte i orkesteret: hornisten James Patterson!

If you want to read the interview in English, click here.

Oslo-filharmonien har fått en ny hornist! James Patterson er 28 år og fra Seattle i Washington State, USA. Han har allerede bodd i Norge i tre år, og snakker litt norsk.

Når begynte du å spille horn, og hvordan endte du opp med horn som ditt instrument?

– Jeg begynte å spille horn da jeg var 12 år. På den tiden sang jeg i NorthWest guttekor i Seattle, og jeg hørte en hornsolo under en årlig julekonsert med Seattle Symphony. Jeg ble betatt av lyden av horn, og visste med en gang at det var instrumentet jeg ville spille. Musikeren som spilte soloen ble min lærer gjennom mange år, og er fortsatt en nær venn.

Hva er din musikalske utdanning?

– Jeg vokste opp i en musikalsk familie, så en kan si at utdanningen begynte allerede som liten da jeg hørte foreldrene mine spille i stua (de spilte fiolin og bratsj). Min formelle utdanning er bachelor i utøvende musikk fra Juillard, en master i utøvende musikk fra Indiana University’s Jacob School of Music, og en mastergrad fra Norges Musikkhøgskole, der jeg først og fremst lærte å spille naturhorn.

Hvilke orkestre har du spilt for før du ble ansatt i Oslo-filharmonien?

– Jeg jobbet som freelancer rundt omkring i Norge i omtrent et år, og spilte for Oslo-filharmonien, Bergen Filharmoniske Orkester, KORK (Kringkastingsorkestret), DNOB (Operaorkesteret,) Arktisk Filharmoni, Stavanger Symfoniorkester og Norsk Blåseensemble. Jeg var stipendiat i Oslo-filharmonien i perioden 2019-21.

Hvorfor flyttet du til Oslo og Norge?

– Jeg flyttet til Norge i 2019 for å være sammen med kjæresten min, som er norsk.

Hvor lenge har du spilt med Oslo-filharmonien før du ble fast ansatt?

– Jeg spilte for først gang med Oslo-filharmonien i september 2019, da som stipendiat. Jeg hadde et par korttidskontrakter i 2021-22-sesongen, og dro på turné med orkesteret til Paris og rundt om i Europa og spilte Sibelius-symfoniene. Jeg hadde allerede en korttidskontrakt da jeg ble fast ansatt.

Spiller du noen andre instrumenter i tillegg til horn?

– Jeg spiller bare horn, men jeg spiller både ventilhorn (som er det som vanligvis spilles i orkestre, og alltid i Oslo-filharmonien) og naturhorn. Jeg studerte naturhorn på Norges Musikkhøgskole og spilte min masterkonsert på naturhorn. Jeg liker også å synge, men bare innenfor hjemmets fire vegger.

Hvilke komponister liker du spesielt godt å spille? Har du noe favorittverk?

–  Nylig spilte vi Tsjaikovskijs 6. symfoni på turné, og det likte jeg veldig godt. Ellers liker jeg også å spille Mahler, Strauss, Sibelius, Beethoven, Mozart, og Brahms. Jeg synes alle komponister og alle verk skaper en unik opplevelse, derfor opplever jeg ofte at mitt favorittverk er det jeg spiller akkurat nå! Vi har spilt mange konserter det siste året som jeg aldri vil glemme, som Mahlers 3. i Paris, Sibelius´ 2. i Wien og BBC Proms-konserten (Sibelius Tapiola, Liszt Pianokonsert med Yuja Wang og Strauss´«Ein Heldenleben») og nylig konserten med Tsjaikovskijs 6. i Wien.

Er det annerledes å spille for Oslo-filharmonien enn for andre orkestre, i så fall på hvilken måte?

– For meg er det veldig spesielt å spille for Oslo-filharmonien. Det kunstneriske nivået, både individuelt og som orkester, er alltid inspirerende. Det var det første profesjonelle orkesteret jeg spilte med etter at jeg flyttet til Norge, og jeg følte meg umiddelbart velkommen. Jeg er kjempeheldig som har så fantastiske kolleger!

James, vi er veldig glad for å ha deg i orkesteret, og at du er god på naturhorn – og ventilhorn! -, det demonstrerte du på vennetreffet med hornistene nylig!


 

 

Meet James Patterson, recently employed hornist in The Oslo Philharmonic!

The Oslo-Philharmonic has a new horn player! James Patterson is 28 years old and from Seattle, Washington, USA. He has been living in Norway for three years now, and speaks a little Norwegian.

When did you start playing horn, and how did you end up with horn as your instrument?

– I began playing French horn when I was 12 years old. At the time, I was singing in the NorthWest Boy choir in Seattle, and I heard a horn solo during the yearly Christmas concert. I was instantly drawn to the sound of the horn, and I knew I wanted to play it. The musician who played that solo in the Christmas concert became my teacher for many years, and now is a very close friend.

What´s your musical education, from where?

– I grew up in a musical family, so my education started at an early age listening to my parents play duets in the living room (they play violin and viola). My formal education is a bachelors of music performance from the Juilliard school, a masters of music performance from Indiana University’s Jacob School of Music, and a masters degree from Norges Musikkhøgskolen, where I primarily learned and played Natural Horn.

Which orchestras have you been playing for before joining OFO?

– I freelanced around Norway for about 1 year playing in the Oslo Philharmonic, Bergen Philharmonic, KORK, Oslo Opera Orchestra, Arctic Philharmonic, Stavanger Symphony Orchestra, and Norsk Blåseensemble. I was a stipendiat in Oslo Philharmonic from 2019-2021.

Why did you move to Oslo, Norway?

– I moved to Oslo in 2019 to be with my girlfriend. She is Norwegian.

For how long have you been playing with OFO before being full-time employed?

– I first played in the Oslo Philharmonic in September 2019 as a stipendiat. I had a couple short term contracts in the 2021-2022 season, and went on tour with the orchestra to Paris, and around Europe playing the Sibelius symphonies. I was on contract with OFO when I won the full time position.

Are you playing other instruments, that is, in addition to your OFO instrument?

– I only play the horn, but I play both valved horn (most commonly played in orchestras, and always played in OFO) and Natural Horn. I studied Natural Horn at NMH, and performed my masters recital on natural horn. I also enjoy singing, but only in the comfort of my home.

Which composers do you particularly like playing? Any favourite works?

– Recently, I have enjoyed playing Tchaikovsky 6 on tour, but I also enjoy playing Mahler, Strauss, Sibelius, Beethoven, Mozart, and Brahms. I think every composer and every piece brings a unique experience, so I often find my favourite piece to play is the one I’m playing at that moment. There have been many concerts this past year that I will never forget, such as Mahler 3 in Paris, Sibelius 2 in Vienna, the BBC Proms concert (Sibelius Tapiola, Liszt Piano concerto with Yuja Wang, and Strauss Ein Heldenleben) and the recent Tchaikovsky 6 concert in Vienna.

Is playing for OFO different from playing for other orchestras? If yes, how?

– For me, playing in OFO is very special. The level of artistry both in the individuals and as an orchestra is always inspiring. It was the first professional orchestra I played with once I moved to Norway, and I immediately felt welcomed into the group. I feel very lucky to have such amazing colleagues.


James, we are very happy to have you in the orchestra, and you really demonstrated how good you are on Natural Horn – and on the valve horn! – during the meeting with Friends of Oslo-Philharmonic recently!

Bjørn Petter Ulvær

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Få alltid siste nytt!

Abonner på vårt nyhetsbrev

og du vil få beskjed om nyheter, kommende arrangementer og andre tilbud til våre medlemmer. 

Få alltid siste nytt!

Abonner på vårt nyhetsbrev

og du vil få beskjed om nyheter, kommende arrangementer og gode tilbud.