Den klassiske musikkens utrolige effekter på oss mennesker!

Vi som går ofte på klassiske konserter, er ikke i tvil om at klassisk musikk er godt for oss, først og fremst fordi det gir oss så mange fantastiske opplevelser der og da. Vi overraskes, begeistres, vi røres og vi mores! Konsertene fyller oss med energi, gir oss glede og til og med lykkefølelse. Bakgrunnen er at når vi lytter til klassisk musikk, viser det seg at hypotalamus frigjør hormonet dopamin, som aktiverer nytelse i hjernen.

Effektene av å lytte til klassisk musikk går imidlertid langt ut over det vi opplever i nuet.  Men først: Gjelder dette bare klassisk musikk? Og hva defineres egentlig som klassisk musikk? Noen av de undersøkelsene det refereres til nedenfor utelukker ikke at annen musikk kan ha samme effekt, selv om det er klassisk musikk som inngår i testene. Når det gjelder definisjonen av hva som er klassisk musikk, er dette et omfattende og komplisert tema. I denne sammenhengen er det musikk komponert av de klassiske komponistene, som f. eks. Mozart, Beethoven, Brahms og Strauss.

Det er forsket mye på om klassisk musikk har spesielle effekter og hvilke disse er. Det er etter hvert en kjent sak at musikk generelt kan være et viktig bidrag i behandling av ulike mentale lidelser, såkalt musikkterapi. Det så vi nylig i TV-programmet «Demenskoret». Men klassisk musikk har også mer hverdagslige, positive effekter.

Her skal vi gå raskt gjennom de vanligste effektene av å lytte til klassisk musikk.

Klassisk musikk hjelper deg med å slappe av

En studie fra 1993 avdekket det som er blitt kalt «Mozarteffekten». Det viste seg at studenter som lyttet til Mozart før eksamen gjorde det klart bedre enn studenter som ikke lyttet til Mozart. Påfølgende forskning har vist at du nok ikke blir smartere av å lytte til klassisk musikk, men at musikken beroliger hjernen og setter den bedre i stand til håndtere ny informasjon. Den reduserer nervøsiteten og setter hjernen i en mer avslappet tilstand.

Klassisk musikk reduserer blodtrykket

Flere eksperimenter har vist at klassisk musikk kan redusere blodtrykket. Noen forskere lot én gruppe lytte til musikk av Mozart og Strauss i 25 minutter, mens den andre gruppen ikke gjorde det. Musikken var uten dramatiske endringer i volum og rytme. Gruppen som lyttet til musikken, fikk lavere blodtrykk enden andre gruppen.

Klassisk musikk styrker hukommelsen og kreativiteten

Noen studier indikerer at klassisk musikk stimulerer hjernens mottakelighet for nye ideer og de nervebanene som er nødvendig for å bearbeide og lagre de nye ideene. Albert Einstein var en habil fiolinist, og når han slet med kompliserte problemstillinger, tok han fram fiolinen. Det hjalp ham med å organisere tankene og finne løsninger på problemene. Noe sier meg at det ble mye fiolinspilling på den mannen!

Klassisk musikk reduserer depresjon og angst

I en studie fra 2010 ble en gruppe personer i alderen 25-60 år med lette til medium depresjonsdiagnoser delt inn i to undergruppen. Den ene gruppen lyttet til klassisk musikk 50 minutter pr. dag over åtte uker, mens den andre gruppen fikk tradisjonell psykoterapeutisk behandling. Når de så måler effektene ved hjelp av en anerkjent test for å måle depresjon, fant de ut at gruppen som lyttet til klassisk musikk viste færre depresjonssymptomer enn den andre gruppen. Forskerne ender opp med å anbefale lytting til klassisk musikk for personer med depresjon.

Klassisk musikk forbedrer fokus og produktivitet

En undersøkelse fra Stanforduniversitetet i USA fra 2007 fant at hjernen lettere absorberer og fortolker ny informasjon etter å ha lyttet til klassisk musikk. Den klassiske musikken trener hjernen til større oppmerksomhet og til bedre resonnementsferdigheter. Andre undersøkelser har vist at klassisk musikk gjør repetetive oppgaver morsommere og øker personers motivasjon og slik sett forbedrer produktiviteten.

Klassisk musikk gjør det lettere å sovne

Flere undersøkelsen har vist at klassisk musikk er godt for søvnen. Å lytte til klassisk musikk i 45 minutter før du skal sove har to positive effekter: du sovner raskere og kvaliteten på søvnen blir bedre.  I en tid der mange altfor lett tyr til ulike preparater for å sovne, kan det være verdt å prøve klassisk musikk!

Klassisk musikk reduserer fysisk smerte

I en annen studie lyttet pasienter til klassisk musikk under et kirurgisk inngrep, mens andre ikke fikk dette. De som lyttet til klassisk musikk, opplevde mindre smerte, var mindre redde og følte seg generelt sett bedre. Andre undersøkelser har at vist pasienter som lyttet til klassisk musikk, brukte mindre smertestillende.

Til slutt et lite forbehold: det er ikke alt som har stempelet «forskning» som er pålitelig forskning. Man skal alltid ha en sunn, kritisk holdning til «nye forskningsresultater» publisert på forsiden av VG og Dagbladet.  Jeg kan ikke gå god for at alt over vil overleve grundig vitenskapelig etterprøving, selv om flere av funnene er påvist i flere undersøkelser.

På den annen side: De fleste av undersøkelsene over er basert på lytting til klassisk musikk over et stereoanlegg eller i hodetelefoner. Vi som er ivrige konsertgjengere, vet hvilken enorm forskjell det er på klassisk musikkopplevelse «på boks» og klassisk musikk live! Dermed kan vi jo bare forestille oss hvilke positive effekter disse konsertene har for oss!

 

 

Kilder: musicstrive.som, takelessons.com, thehealthy.com

 

Bjørn Petter Ulvær

Få alltid siste nytt!

Abonner på vårt nyhetsbrev

og du vil få beskjed om nyheter, kommende arrangementer og andre tilbud til våre medlemmer. 

Få alltid siste nytt!

Abonner på vårt nyhetsbrev

og du vil få beskjed om nyheter, kommende arrangementer og gode tilbud.